КЕЙ ДИФУЖЪН ООД – НОТИФИЦИРАН ОРГАН NB 2574

         

С богатия си и дългогодишен опит в областта на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност КЕЙ ДИФУЖЪН ООД  се наложи като водеща компания в областта на техническия надзор, оценката на съответствието, безразрушителния и разрушителен контрол в България. 

 

КЕЙ ДИФУЖЪН ООД е водеща компания в страната и на Балканите, предлагаща широк спектър от услуги в енергетиката, химическата промишленост, нефтената и газова индустрия, газопреносната мрежа, транспорта и други области на промишлеността.

 

КЕЙ ДИФУЖЪН ООД e акредитиран и нотифициран орган с идентификационен номер NB 2574 с  обхват, публикуван в европейския регистър NANDO - да извършва оценяване на съответствието, периодични проверки, междинните проверки, извънредните прегледи и ново оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, за вещества от клас 2 (без тези за ацетилен),   от следните видове:

-          Цилиндрични бутилки, тубуси, барабани;

-          Затворени криогенни съдове;

-          Връзки от цилиндрични балони (батерии/секции от бутилки/тубуси);

-          Батерийни превозни средства;

-          Контейнери тип MEGC;

-          Цистерни;

-          и техните елементи (вентили, клапани) за превоз на вещества от клас 2 по ADR/RID/ADN с изключение на тези за ацетилен.

 

КЕЙ ДИФУЖЪН ООД е акредитиран орган за контрол от вид А на транспортируемо оборудване под налягане, съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012., за което има издаден сертификат за акредитация от ИА БСА с рег. №265ОКА.

 

КЕЙ ДИФУЖЪН ООД притежава лицензии № 351 от 07.05.2007г. и  № 422 от 21.09.2007г.,издадени от ДАМТН за осъществяване на технически надзор на следните видове съоръжения с повишена опасност:  

 1. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.

 2. Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

 

Дружеството успешно е внедрило и прилага система за управление съгласно изискванията на ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007, което е гаранция за висококачествени услуги, съответстващи на изискванията и очакванията на клиентите и приложимите нормативни документи.

 

КЕЙ ДИФУЖЪН ООД разполага с висококвалифициран персонал и с цялата гама от високотехнологични средства и апаратура за покриване изискванията на Европейските Директиви и хармонизираните към тях стандарти. 

 

КЕЙ ДИФУЖЪН ООД е доказало във времето своите компетентни и професионални решения на нестандартни ситуации и гарантирано високо качество на извършвания контрол и представянето на резултатите от него.

 

 
Галерия
Новини
Орган за контрол от вид А
Контакти
Всички права запазени. © 2013-2024 "KeyDTest.com"