Акредитация на ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А КЕЙ ДИФУЖЪН

От 13 Май 2014

На 13.05.2014г. ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А КЕЙ ДИФУЖЪН, получи акредитация с обхват съгласно сертификат за акредитация № 265 ОКА, а именно да извършва контрол на транспортируемо оборудване под налягане от следните видове:

-          Цилиндрични бутилки, тубуси, барабани;

-          Затворени криогенни съдове;

-          Връзки от цилиндрични балони, батерии/секции от бутилки/тубуси;

-          Батерийни превозни средства;

-          Контейнери тип MEGC

-          Цистерни и техните елементо (вентили, клапани) за превоз на вещества от клас 2 на ADR/RID/ADN с изключение на тези за ацетилен.

-          Материали за бутилки, колектоти на батерии/връзки от бутилки/тубуси и вентили, за превоз на вещества от клас 2 на ADR/RID/ADN с изключение на тези за ацетилен.

Всички права запазени. © 2013-2021 "KeyDTest.com"