На 07.05.2018 г. Секретариата на OTIF регистрира официално признатите експерти на Органа за контрол и оценяване на съответствието „Кей Дифужън” към „Кей Дифужън" ООД за извършване на проверки, изпитвания и периодични преглeди на вагон цистерни.

От 17 Май 2018

На 07.05.2018 г. В изпълнение на изискването на т. 6.8.2.4.6 от Приложение II към Директива 2008/68/ЕО - RID на Европейския парламент и на Съвета - Секретариата на OTIF регистрира  официално признатите експерти на Органа за контрол и оценяване на съответствието „Кей Дифужън” към „Кей Дифужън" ООД за извършване на  проверки, изпитвания и периодични преглeди на вагон цистерни.

Всички права запазени. © 2013-2023 "KeyDTest.com"