ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА И ПРОИЗВОДСТВЕН НАДЗОР НА КРИОГЕННА ЦИСТЕРНА

От 10 Юли 2016

В началото на м. юли 2016 г. ООС „Кей Дифужън“ извърши първо типово одобрение на криогенна автоцистерна, предназначена за превоз на втечнени преохладени газове с ООН номера UN1977, UN 1951, UN 1073 - азот, аргон и кислород - с обеми от 8,0 m3 и 10,0 m3. Извърши производствен надзор и първоначален преглед  на цистерна с обем  10,0 m3 в  ÇORUM, Турция. Цистерната е предназначена за „Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi“, Анкара, Турция

Всички права запазени. © 2013-2023 "KeyDTest.com"