ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА МНОГОЕЛЕМЕНТНИ ГАЗОВИ КОНТЕЙНЕРИ

От 4 Юни 2015

На 04.06.2015 г. ООС „Кей Дифужън“ одобри гама от типове на многоелементни газови контейнери за превоз на сгъстен природен газ с бутилки с обем 150 литра и капацитет на превозван газ до 3 000 Nm3. Производител „Ремикс България“ ООД. 

Всички права запазени. © 2013-2021 "KeyDTest.com"