ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ВРЪЗКИ ОТ ЦИЛИНДРИЧНИ БАЛОНИ

От 11 Дек 2016

В началото на м. декември 2016 г. ООС „Кей Дифужън“ извърши типово одобрение на връзки от цилиндрични балони /батерии от бутилки/ за транспортиране на компресирани технически газове с ООН номера: UN1072; UN 1006; UN 1066; UN1013; UN 1956 - кислород, аргон, азот, въглероден двуокис и смесите им. Батериите от бутилки са произведени от „Ремикс България“ ООД и са предназначени за „Месер България“ ЕООД.

Всички права запазени. © 2013-2023 "KeyDTest.com"