ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ВРЪЗКИ ОТ ЦИЛИНДРИЧНИ БАЛОНИ

От 28 Май 2017

В средата на м. май 2017 г. ООС „Кей Дифужън“ извърши типово одобрение на връзки от цилиндрични балони /батерии от бутилки/ за транспортиране на компресиран природен газ с ООН номер UN1971. Батериите от бутилки са с обем  900 и 600 Nm3, съответно съставени от 6 или 4 бутилки по 150 литра. Произведител на връзките от цилиндрични балони е „Ремикс България“ ООД.

Всички права запазени. © 2013-2023 "KeyDTest.com"