Развитие на лабораторията на ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А КЕЙ ДИФУЖЪН

От 21 Апр 2014

На 21.04.2014г.  в лабораторията на ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А КЕЙ ДИФУЖЪН са въведени в експлоатация нови мощности за изпитване/контрол на транспортируемо оборудване под налягане за вещества от клас 2 на ADR/RID/ADN, без тези за ацетилен, с които нивото на оборудване на лабораторията покрива  изискванията на ADR/RID/ADN и приложимите стандарти. Чрез реализиранара инвестиционна програма, капацитета на лабораторията е утроен, с което става възможно изпитването/контрола на 200-250 бр. на ден бутилки за компресирани или втечнени газове.

Всички права запазени. © 2013-2021 "KeyDTest.com"