Успешна процедура по ресертификация

От 11 Юни 2018

На 08.06.2018 г. ООС „Кей Дифужън“ премина успешно процедура по ресертификация по ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007

Всички права запазени. © 2013-2023 "KeyDTest.com"