„КЕЙ ДИФУЖЪН” ООД – НОТИФИЦИРАН ОРГАН NB 2574

От 23 Яну 2015

На 10.12.2014г. "Кей Дифужън" ООД бе нотифициран,  като европейската комисия  определи на  "Кей Дифужън" ООД идентификационен номер NB 2574 с обхват съгласно публикувания в европейския регистър „NANDO”, а именно - да извършва оценяване на съответствието, периодични проверки, междинните проверки, извънредните прегледи и ново оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, за вещества от клас 2 (без тези за ацетилен),  посочено в Част 6 на ADR, RID и ADN, съгласно изискванията на Директива 2010/35/ЕС и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, от следните видове:

-     Цилиндрични бутилки, тубуси, барабани;

-     Затворени криогенни съдове;

-     Връзки от цилиндрични балони (батерии/секции от бутилки/тубуси);

-     Батерийни превозни средства;

-     Контейнери тип MEGC;

-     Цистерни;

-  и техните елементи (вентили, клапани) за превоз на вещества от клас 2 по ADR/RID/ADN с изключение на тези за ацетилен.

Всички права запазени. © 2013-2021 "KeyDTest.com"